Etusivu » Artikkelit

Seksuaalista häirintää on työpaikoilla, kouluissa ja urheiluseuroissa

Jaa sivu:

Hoitoalalla yli 40 prosenttia kokenut ainakin sanallista häirintää

Työpaikka, koulu, oppilaitos, harrastusseura, julkinen tila, ravintola, armeija, kirkko, liikennevälineet… ei oikeastaan ole enää paikkaa missä ei voisi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Jatkuvasti lisääntyneiden ilmoitusten määrä seksuaalisesta häirinnästä on onneksi lisännyt myös tietoisuutta siitä mikä on sopivaa ja mikä ei. Samalla se on kuitenkin saanut monet epätietoisiksi siitä missä kulkee raja.

Selvitykset kertovat, että seksuaalinen häirintä alkaa jo alakoulussa ja jatkuu aina lähes kuolinvuoteelle saakka. Ongelma on todellinen, eikä sille sovi virnistellä. Ilmeet on hyvä pitää asiasta puhuttaessa kurissa, sillä nekin voidaan tulkita häirinnäksi.

Vuoden 2017 tasa-arvobarometrin mukaan runsas kolmannes naisista ja lähes viidennes miehistä oli kokenut seksuaalista häirintää työssään parin edellisen vuoden aikana. Alle 35-vuotiaista naisista peräti puolet sanoi tulleensa häirityksi.

Laki sanoo näin

  • Seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa määritelty toisen koskettelemiseksi tavalla, joka loukkaa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta.
  • Seksuaalinen häirintä taas on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Häirintä voi ilmetä sukupuolisesti vihjailevin elein ja ilmein, kaksimielisinä puheina ja vitseinä, fyysisenä kosketteluna tai sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuksina tai vaatimuksina.
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) jatkaa: Häirintä voi tapahtua myös sähköpostin, tekstiviestin tai puhelimen välityksellä. Seksuaalisella häirinnällä loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Se tapahtuu erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Flirtti vai häirintä?

Kun liikutaan intiimillä tekojen, puheiden ja vihjailujen alueella, on rajanveto seksuaalisen häirinnän ja flirtin  välille joskus vaikea vetää.  Laki ei  määrittele flirttiä, mutta yksi yleisesti hyväksytty määritelmä on sosiologi Hanna Vilkan esittämä: jos flirtti aiheuttaa toisessa ihmisessä vastentahtoisuutta, raja seksuaalisen häirinnän puolelle on ylitetty.

Siinäpä tasapainoilemista.  Ikinä et voi tietää miten toinen reagoi, miten hän ymmärtää asian. Se vaatii hyvää tilannetajua, harkintaa puheissa ja hyvää ilmeiden hallintaa.  Rajaa kannattaa jokaisen pohtia ennen kuin tekee jotain.  

– On tärkeää, että seksuaalinen häirintä tehdään näkyvämmäksi, jotta siihen uskalletaan puuttua tehokkaammin, sanoo työympäristöasiantuntuja Kaija Ojanperä Terveyden ja hyvinvointialan keskusjärjestöstä (Tehy).

Lapset ja nuoret haavoittuvat

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on otettu näkyvästi esille myös urheiluseuroissa. Etenkin jalkapallo, jääkiekko ja ratsastus ovat nousseet esiin ongelmaa pöyhittäessä, mutta häirintää toki tapahtuu lajista ja sen harrastajien sukupuolesta riippumatta. Otsikot mediassa kertovat  omaa rumaa kieltään.

Urheilujärjestöiltä ja -seuroilta odotetaan yhä tarkempaa silmää muun muassa seurojen vetäjien ja valmentajien valinnassa, jotta ongelmilta vältytään. Kuten työelämässä niin ei urheilussakaan häiritsijä-häirittävä -asetelma ole läheskään aina itsestään selvä.

Häiritsijä voi olla esimies tai valmentaja, mutta yhtä hyvin se voi olla myös työtoveri, valmennettava tai joukkuekaveri.

Liian monen nuoren harrastajan elämään on jäänyt varjostamaan lapsena tai nuorena koettu seksuaalinen häirintä, ja liian moni on joutunut lopettamaan rakastamansa harrastuksen häirinnän vuoksi.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta (SUEK) on esittänyt, että liikunta- ja urheiluseurat selvittäisivät vapaaehtoisten liikuntatoimitsijoiden taustat. Toistaiseksi selvitykset ovat kuitenkin harvinaisia.

Koulussa leimataan herkästi

Seksuaalista häirintää tapahtuu jo alakouluissa ja häirintä lisääntyy siirryttäessä yläluokille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2017 tekemän kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmas 8- ja 9-luokkalainen tyttö oli kokenut seksuaalista häirintää. Pojista häirittyjä oli 12 prosenttia.

Lasten ja nuorten tavat häiritä muita seksuaalisesti ovat hyvin samantapaisia kuin aikuistenkin. Usein nuoret ovat kuitenkin varsinkin verbaalisesti vanhempia loukkaavampia. Nuorten keskuudessa seksuaalista kiusaa tehdään avoimesti myös erityisryhmiin kuuluvia kohtaan.

Ulkomaista syntyperää olevat, poikkeuksellisen ulkonäön omaavat, vammaiset ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat THL:n kyselyn mukaan muita selvästi useammin häirinnän kohteina.

Homottelu ja huorittelu yleistä

Vihjailut, vitsit, vartalon arvostelu, pukeutumisesta huomauttelu, ehdottelut ja yksityiselämää koskevat puheet ovat myös lasten ja nuorten keskuudessa yleisiä. Ei tarvinne pitkään miettiä mistä malli on otettu.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mukaan seksuaalisen kiusaamisen kohteeksi voi joutua myös siksi, että nuori käyttäytyy eri tavoin kuin enemmistö edellyttää. Pojan tanssiharrastus voi johtaa helposti homotteluun ja tytön rohkea pukeutuminen huoritteluun.

MLL:n mukaan homottelu ja huorittelu onkin koulumaailman yleinen ilmiö. Kiusaajat voivat syyllistyä siihen tarkkaan harkiten, mutta myös ajattelemattomuuttaan ja kevyesti. Kohteeseen he jättävät aina syvät jäljet.

Kouluissa vastuu epäasiallisen käyttäytymisen kitkemisestä kuuluu opettajille, mutta opettajatkin ovat aseettomia, jos seksuaalinen häirintä ei tule julki. Oppilaat eivät helposti kerro toisten heihin kohdistamasta häirinnästä.

Koulujen ja urheiluseurojen tilanne on tässä mielessä hyvin samanlainen.

– Muutoksen aikaansaamiseksi on erittäin tärkeätä ja rohkeata, että uskalletaan kertoa tapahtuneesta häirinnästä. Tarvitsemme avointa, rehellistä keskustelua ja tutkittua tietoa asioista, sanoo SUEK:n tutkimuspäällikkö Nina Laakso järjestön nettisivujen uutisartikkelissa.

Voiko miestä häiritä seksuaalisesti?

Kyllä voi! On selvää, että seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuvat useammin naiset kuin miehet, ja että yleisin häiritsijä on mies. Mutta kyllä miehiinkin kohdistuu seksuaalista häirintää.  Miesten häirintä on arkipäivää etenkin eräillä palvelualoilla, kaikkein eniten ravintoloissa.

Naisten miehiin kohdistunut seksuaalinen häirintä on viime aikoina lisääntynyt. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset miehet joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kapakassa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi voi joutua paitsi työntekijä myös asiakas.

Miesten kohtaama seksuaalinen häirintä otetaan työyhteisössä tai muissa yhteyksissä esille  kyselyjen mukaan paljon harvemmin kuin naisiin kohdistuva häirintä. Miehet eivät mielellään käytä sanoja ”häirintä” tai ”kiusata”.

Kynnys ilmoittamisesta korkealla

Kynnys häirinnän ilmoittamisesta on kaikesta julkisuudesta huolimatta edelleen korkea myöskin naisilla. Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän tutkimuksen mukaan häirinnän kohteiksi joutuneista alle 35-vuotiaista naisista ainoastaan neljännes ilmoittaa asiasta työnantajan edustajalle.

Edelleen pelätään, että ilmoittamisesta koituu harmia ilmoittajalle itselleen. Sama asenne on vahva niin työelämässä, kolmannella sektorilla kuin harrastusyhteisöissä.

Näin siitä huolimatta, että niin työnantajapuoli, työntekijäjärjestöt ja erilaisten yhteisöjen keskusjärjestöt korostavat jatkuvasti, että ainoa tapa päästä eroon häirinnästä on tuoda se avoimesti julki, jolloin siihen voidaan puuttua.

Scroll to Top